Menu
Městské muzeum ve Stříbře

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Provoz městského muzea a vyhlídkové věže kostela Všech svatých ÚT-SO.

                  

Opevnění vzor 37

http://goo.gl/dbNpCv

Na počátku roku 1937 bylo rozhodnuto doplnit stávající provizorní opevnění postavené předešlého roku (LO vz. 36) souvislými pásy pevnůstek nového typu vz. 37, zvaných řopík (podle Ředitelství opevňovacích prací). Okolí Stříbra se týkala první linie s označením E-22 Stříbro s 53 pevnůstkami (44 typu A, 2 typu B, 1 typu C, 3 typu D a 3 typu E). Výstavbou byla po výběrovém řízení komise 15. května 1937 pověřena stavební firma Jenč, Hladeček a Kroft se sídlem v Plzni jako firma, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku (949 379,-Kč). Firma zahájila práce 18. června na pevnůstce č. 1 u Butova a dokončovací práce na úseku se protáhly až do jara 1938. Stavební materiál byl vykládán ve Stříbře, kde byl pro tento účel zbudován sklad.

Odkaz na fotogalerii

Stavebně byly objekty řešeny tak, že střelba je situována do bočních paleb, kde musela navazovat na střelbu sousední pevnůstky a tím se vytvářela palebná přehrada, která měla zabránit postupu cizích vojsk do vnitrozemí. Z toho vyplývá, že objekty jsou stavěny tak, aby vytvářely linii, ve které na sebe obránci vzájemně viděli a tím také měli chránit střelbou jeden druhého. Tím se také liší od předcházejícího vzoru 36, který má vedenou střelbu přímo k  nepříteli a objekty se vzájemně nechrání.

 
 io37-1-a  Typ A - Patřil k nejčastěji budovaným objektům. Jedná se o dvoustřílnovou pevnůstku, jejíž hlavní zbraně působily do boků a byly chráněny prodlouženou čelní stěnou tak zvanými uchy (odtud také německý název Ohrstände - ušaté postavení). Posádku tvořilo 7 osob, obsluhujících dva těžké nebo lehké kulomety. Podle rozevření os střílen ve stupních lze rozlišit varianty A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220.
 io37-1-b  Typ B - Stejně jako typ A, je i objekt typu B dvoustřílnový. V tomto případě však jedna ze střílen působí bočně a druhá čelně. Osádka a stavební náklady byly v podstatě shodné jako u typu A.
 1C  Typ C - Objekt typu C je velice jednoduché kulometné hnízdo minimálních rozměrů. Posádku tohoto objektu tvořil pouze střelec z kulometu a jeho pomocník. Jde o nejméně stavěný typ. Ve Stříbře je tento typ LO zastoupen pouze jedenkrát a to objektem raritně umístěným pod nejjížnějším obloukem starého mostu.
 io37-1-d  Typ D - Typ D je v podstatě polovina dvoustřílnového objektu A. Velice často se vyskytoval ve dvojicích ( ve Stříbře jsou to objekty č. 17 a 18 v údolí Mže). Posádka byla tvořena čtyřmi muži.
 io37-1-e  Typ E - Speciální objekt pro čelní palbu jednoho těžkého, nebo lehkého kulometu - jedná se o jakousi odolnější variantu typu C. Osádku tvořili čtyři muži.Ostatní typy F,G,H a K se ve stříbrském opevnění nevyskytly.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-22/55/A-160

 io37-3-a  Objekt byl vybudován těsně u bývalého silničního mostu přes Úhlavku (pod „Kladrubákem“). Vzhledem k tomu,že před pravou střílnou se nacházel silniční násep, musel být vybudován v šikmém provedení tak, aby jeho levá střílna, snížená o 60 cm, mohla postřelovat údolí řeky pod železniční most. V ose pravé střílny tohoto objektu se ve vzdálenosti asi 50 metrů nacházela budova se strojovnou a čerpadly pro dodávku vody parním lokomotivám na blízkém nádraží (ona stávající budova nezaměnitelné rakousko- uherské nádražní architektury s továrním komínem). Betonáž započala 21.10.1937. Objekt měl být vyzbrojen v levé střílně těžkým a v pravé střílně lehkým kulometem. V roce 1966 byl uveden do provozu nový most přes Úhlavku a ten odvedl silnici mimo a situace se v okolí objektu změnila

 

http://goo.gl/6hkRSd
obr.447  

http://goo.gl/0rWD6E
obr.448
 
Obr. 448 - Pohled na starý most od JZ zatím ještě bez pevnůstky, ve středu snímku je patrná ona nádražní strojovna s čerpadly
 
 
http://goo.gl/Pf5HbS
obr.449 (15.07.2007)

http://goo.gl/6rJYaz
obr.450 (17.12.2007)
 
V rámci poválečné reaktivace byl objekt opatřen prefabrikovanou přístupovou chodbičkou se vstupní šachtou (obr. 449)a byl proveden zához týlu.
 
 
http://goo.gl/be3e2R
obr.451 (17.12.2007)  

http://goo.gl/dbNpCv
obr.452 (24.06.2008)
 
Na jaře roku 2008 začal "Klub vojenské historie 18.pěší pluk Plzeň" vracet objektu jeho původní, předválečnou tvář: odstranili zához týlu včetně přístupové chodbičky a upravili okolí. V úpravách hodlají pokračovat i nadále.
 
 
http://goo.gl/eaQOjk
obr.453 (26.7.2008)

http://goo.gl/HDzEvA
obr.454 (26.7.2008)
 
453 - strana zbavená záhozu – na obrázku je dobře patrné šikmé provedení objektu
454 - zbytky (rámy) odstraněné prefabrikované chodbičky
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-22/54/A-180

 5A  Objekt se nachází u domu čp. 595 u Červené lávky. Jeho úkolem mělo být postřelování údolí řeky v obou směrech. S betonáži bylo započato 12.10.1937 a výzbroj měly tvořit dva těžké kulomety. V současné době je objekt součástí hornické historie naučné stezky při řece Mži a je opatřen informační tabulí.

obr.455 (1938)

http://goo.gl/izSBYl
 obr.456 (25.4.2007)
 
Dobové černobílé snímky s patrným přibližovacím zákopem pocházejí z roku 1938, krátce po záboru pohraničí. Objekt byl v roce 2001 vyčištěn a v květnu 2003 byl obnoven maskovací nátěr. Barevné snímky byly pořízeny 25.dubna 2007.
 
http://goo.gl/b4pbNb
obr.457 (1938)  

http://goo.gl/grmG9A

obr.458 (25.4.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-22/23/A-140Z

 6A  Objekt se nachází proti hotelu „Branka“ . „Z“ na konci značení znamená, že pevnůstka byla postavena v zesíleném provedení. Tímto způsoben se stavěly objekty na zvlášť exponovaných místech. Tomu odpovídá i plánovaná výzbroj: dva těžké kulomety. S betonáží se započalo 19.08.1937. Stavba nového mostu v letech 1952 -1954 vedla k zvýšení úrovně okolního terénu a objekt je dnes jakoby nelogicky „utopen“ pod silnicí.
 
 
http://goo.gl/2zy3rC
obr.459  

http://goo.gl/liZ9O3
obr.460
 
Obr.459 - Dobová pohlednice s dobře patrným maskováním.
Obr.460 - Překlad německého textu u fotografie z knihy vzpomínek (Stadt Mies in alten Ansichten, Dinkelsbühl, 1995): „Bunkr pěšího vojska v bezprostřední blízkosti města. V případě války by se město Stříbro stalo přímou oblastí bojů se všemi ničivými důsledky, bez ohledu na civilní obyvatelstvo. Zde se jasně ukazuje vojenská strategie vedení českých vojenských sil, opovrhující lidskými životy“.
 
http://goo.gl/gh4aZj
obr.461 (1985)

http://goo.gl/wdcypE
obr.462 (07.12.2002)
 
Obr.461 - Objekt byl ještě v roce 1985 (foto) maskován jako budova
Obr.462 - Stav 07.12.2002 (foto Libor Martinů, www.ropiky.net)
 
 
http://goo.gl/XzbQLB
 obr.463 (28.02.2007)

http://goo.gl/vWyE4d
obr.464 (07.04.2007)
 
Počátkem roku 2007 skupina stříbrských „bunkrologů“ odstranila poválečnou prefabrikovanou přístupovou chodbičku a upravila okolní terén. Pevnůstka tak získal alespoň přibližný vzhled, jaký měla v roce 1937.
Obr.463 - Odstraňování rámu prefabrikované chodbičky.
Obr.464 - Stav po úpravě okolního terénu.
 
 
http://goo.gl/ibfgz5
obr.465 (13.04.2007)

http://goo.gl/SOVZir
obr.466 (20.06.2007)
 
Obr.465 - Po odstranění záhozu týlu se objevily zbytky maskovacího nátěru a svastika.
Obr.466 - Svastikou. byla pevnůstka „vyzdobena“ nejspíš někdy v době okupace. Zajímavé je, že soukmenovci ani nevěděli, jak má tento symbol vypadat - tady ho nakreslili obráceně.

 

Datum vložení: 30. 1. 2018 13:22
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2019 11:43
Autor: Bc. Veronika Peteříková

Mohlo by Vás zajímat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3

Sociální sítě

Asociace muzeí ČR


nahoru