Menu
Městské muzeum ve Stříbře

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Stříbro od jihozápadu

obr.1320 (1893)

 

 

 

 

br.1320 (1893)

Popis originálu stručně říká „1893.“ Snímek tudíž mj. zaznamenává aktuální podobu tehdy ještě Harlassova (od r. 1899 Henzmannova) mlýna a čp. 445, absenci čp 511 (poliklinika) a čp. 193 (potraviny Kamila), zajímavá může být i situace v okolí kostela Všech svatých kde chybí čp. 106 (hudební škola), dnešní ulice Hradební a ulice Plzeňská…atd., atd. Případný badatel, vyzbrojen lupou, nalezne jistě další místa, na kterých kráčející čas zanechal svoje stopy.

http://goo.gl/lR3fcs
obr.1321 (1893-1897)

http://goo.gl/3zZN0o
obr.1322 (1904-1905)

K určení levého snímku opět použijeme vylučovací metodu vycházející ze zachycených reálií. Harlassův mlýn je ještě v zachovalém stavu (vyhořel 1897), ale chybí vzrostlý smrk - tj. po r.1893, neexistuje ale čp 193 - výstavba 1899. Panský mlýn ještě není přestavěn (až začátkem jara 1900). Pro datování se nám tudíž nabízí období mezi léty 1893 - 1897.

Případ lehce nahnědlé fotografie vyřešíme již jednou použitou formulkou: „mezi podzimem 1904 a červencem 1905.“ (Více viz kapitola ulice Na Příkopech.)

Pozn.: Pohled na Stříbro z přibližně stejného úhlu inspiroval i neznámého umělce k vytvoření kresby, která byla použita na obalu druhého dílu naší knihy (Město Stříbro v proměnách času aneb vzpomínání nad starými fotografiemi 2). Celkovým porovnáním zachycených význačných objektů s dnešní realitou lze v případě onoho vyobrazení dojít k závěru, že dotyčný malíř zachytil v rámci jeho možností a schopností skutečně realisticky podobu našeho města. Dle některých indicií můžeme klást dobu vzniku tohoto historického dokumentu do období mezi léty 1839 - 1847. (Pokud se ovšem nejedná o později vytvořený podvrh.)

http://goo.gl/ruUwjT
obr.1323 (před 1924)

http://goo.gl/7JEkaa
obr.1324 (1928-32)

Levé foto lze klást před rok 1924, neboť v sousedství kostela Všech svatých postrádáme novostavbu čp. 97.

Zimní „náladovka“ již bezpečně dospěla za rok 1928, což je signalizováno přítomností nové budovy pošty (čp. 129 v dnešní ulici Boženy Němcové). Horní datovou hranicí může být rok 1932, kdy byl v říjnu zkolaudován dům čp 96 v dnešní Husově ulici a který na obrázku chybí.

http://goo.gl/WFsjfo
obr.1325 (2006)

http://goo.gl/iF7fFX

obr.1326 (1536-37)

Dlouhá léta byl za nejstarší vyobrazení našeho města považován pohled na Stříbro od západu - detail z mapy stříbrského horního revíru z roku 1779 od Josefa Bleidla (použito na obalu prvního dílu naší knihy). V roce 1995 však významná hamburská badatelka Angelika Marschová objevila ve Würzburské Univerzitní knihovně album perokreseb cca padesáti českých, německých a slezských měst z let 1536 - 1537 (Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37), kde mezi dvanácti českými městy figuruje i město Stříbro. (Více viz Stříbro do roku 2000, str.35 a celostránkový článek PhDr. Bystrického v Tachovském deníku z 1.2.1999). Pro náš účel vystačíme s výřezem vyobrazení Stříbra ze zmíněného „Würzburgského alba.“ Co se týče věrnosti této veduty je třeba počítat s určitou mírou stylizace v nepodstatných drobnostech. Na druhou stranu však přepokládejme, že autor zachovává dispozice i podobu význačných a typických staveb ve městě. Identifikovat tak lze bránu Chebskou, Pražskou a v prvotní podobě i bránu na mostě přes Mži, tehdy snad ještě dřevěném. Poblíž mostu pak kresba zaznamenává objekt jakési válcové věže, jejíž existenci a ani polohu se doposud nepodařilo zcela spolehlivě potvrdit a která bývá v pramenech uváděna jako „rotunda turris.“ Problematickým se rovněž může jevit i přiřazení dvou menších věžiček vpravo od dominantního kostela Všech svatých, přičemž lze předpokládat, že pravá z nich náleží kostelu Máří Magdaleny, levá snad lokalizuje budovu radnice. Za projev tzv. umělecké licence můžeme považovat návrší a kopec v pozadí, vycházející snad z podoby známého Ronšperka. Ten si však malíř naaranžoval do pozice, ve které sice asi více vyhovoval jeho estetickému citu, ale která zároveň mate i mnohého domorodce. Přesto lze s přihlédnutím ke všem možným dobovým zkreslením přiznat této kresbě určitou míru autenticity a dokonce se hodně volně pokusit o srovnání se stavem z 29.12.2006 (foto vlevo).

Mohlo by Vás zajímat

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Sociální sítě

Asociace muzeí ČR


nahoru